Webinar Video – Strategi Berdagang dalam Pasaran Niaga Hadapan Menggunakan Teknikal Analisis

Key Takeaways

  • Memahami dan membaca pergerakan harga
  • Indikator analisis sebagai pelengkap
  • Chart pattern yang dapat membantu dalam dagangan
  • Pengawalan risiko

Speaker Profile

Mr. Kamal Aliq

Senior Executive, Dealing Global Markets, Listed Derivatives, Kenanga Futures Sdn Bhd